NYA PENGAR I SVERIGE

NYA PENGAR I SVERIGE                                                                                       STÖRSTA SEDELUTBYTET NÅGONSIN

TEXT:ELLIKA NYQVIST LIVCHITS

Den 1 oktober 2015 blir nya 20-, 50-, 200-, och 1000-kronors sedlar giltiga betalningsmedel. De nya 100- och 500-kronors sedlarna kommer att gå att handla med i oktober 2016, liksom nya mynt i valörerna 1, 2 och 5 kronor. Bara den nuvarande 10-kronan överlever utbytet.

Lär dig att känna igen en falsk sedel för att inte bli lurad i övergången mellan gamla och nya pengar. En säker sedel känner du igen genom att vicka på den. Alla sedlar har ett motiv i högra hörnet som skiftar i olika färger. På 200 kronors sedeln med Ingmar Bergman finns en klappa som används vid filminspelningar. Vickar du på sedeln ska färgen skifta från grönt till guldorange och du ska även se valören 200 kronor.

Sedlar över 100 kronor har ett säkerhetsband till vänster om porträttet. Det står KR och vickar du på sedlen ska du kunna se en kungakrona. Förändringen är gigantisk. Över 300 miljoner sedlar och 1.7 miljarder mynt byts ut.

Motiv på de nya sedlarna är alla kulturpersonligheter:

20 kronor Astrid Lindgren                                                                                                    50 kronor Evert Taube                                                                                                     100 kronor Greta Garbo                                                                                                    200 kronor Ingmar Bergman                                                                                               500 kronor Birgit Nilsson                                                                                                   1000 kronor Dag Hammarskjöld

TÖM SPARBÖSSAN

Den 30 Juni 2016 är gamla 20-, 50- och 1000-kronorssedlar ogiltiga. Den 30 Juni 2017 är gamla 100- och 500-kronorssedlar samt alla mynt utom 10-kronan ogiltiga. Det kan finnas begränsningar för bank och handel att ta emot mynt så var ute i god tid.

images