Temporary Guardianship

Detta är ett dokument som vi har tagit fram för att försäkra föräldrarnas önskan i det fall en olycka skulle inträffa.

Dokumentet är helt frivilligt att fylla i och gäller endast för icke amerikanska medborgare som vistas i Texas.    

Konsulatet kommer att förvara dokumentet i en file så länge föräldrarna önskar.

Informationen i dokumentet kommer att användas av konsulatet i det fall vi blir kontaktade av amerikanska myndigheter efter en olycka.  

Detta dokument kan betraktas som ogiltigt av amerikanska myndigheter eftersom Texas inte har något som kallas “Temporary Guardianship” men oftast bifalles föräldrarnas önskan.   

Kontakta gärna konsulatet om ni har några frågor.

Temporary Guardianship